Tempat Bersejarah Dalam Islam

     Tempat - tempat bersejarah yang ada kaitanya dengan islam ;

Arafah
Hajar Aswad
Ka'bah
Mata Air Zam - Zam
Mina
Muzdalifah