Keikhlasan Hati
Tunjangkan resah di dada sholat, himpunkan perih di genggamana do'a, tutupi kekecewaan dengan ketaqwaan, dan nilaikan kesucian hati dengan keikhlasan hati.