Nilai Sebuah Kesabaran
Kesabaran adalah suatu keperluan dalam usaha menegakan keimanan, melaksanakan amal sholeh, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan.